Facebook

Obecná pravidla pro soutěže na Facebooku

Organizátor soutěže

Jana Kašparová
B. Němcové 552,
788 15 Velké Losiny
IČ: 71903348

Kontaktní údaje:

Email: kasparova@velkolosinskepralinky.cz

Výhra

Pro každého ze tří vylosovaných soutěžících – 1x slevový poukaz na nákup kapra obecného v hodnotě 300 Kč z Rybářství Bělidlo Šumperk.

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní pravidla a podmínky soutěže.

Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku v příspěvku na oficiální facebook stránce – Velkolosinské pralinky.

Vyhodnocení

Výherce bude vyhlášen na základě splněných pravidel soutěže.

Předání výhry 

Zveřejněný výherce nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření své identifikace. Poté ho budeme kontaktovat, abychom s ním dohodli detaily předání výhry.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. 

Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook (Meta Platforms, Inc. ) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku (Meta Platforms, Inc. ).

Ve Velkých Losinách 11. 12. 2022